90’ların sonlarını ve 2000’lerin başlarını anımsatan unsurlara sahip hareketli bir elektronik ve sinematik parça. Lirik olarak da atıfta bulunan felsefi fikirleri, genellikle evrenin ve genel olarak varlığın tek bir organizma olarak görüldüğü doğu felsefeleri içerir.

“The Fabric”, Amerikan ve Rus işbirliği olan bir parça.