80’lerin Miami Vice tarzı kulüpler için banger sayılabilecek “Coconut Kiss”, Max Joni ve Maltitz’in bir an için birbiriyle olan çatışan ilk çalışması. “Beatstreet”, “Berlin Çağrısı” ile buluşuyor. Savaş değil, DISCO ortaya çıkıyor.